Tôi có thể từ chối đơn đặt hàng không? — ECOILL Skip to content
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping

Tôi có thể từ chối đơn đặt hàng không?

Có, bạn có thể từ chối gói hàng sau khi nó đã được giao bằng cách liên lạc trực tiếp với công ty chuyển phát nhanh hoặc bằng cách yêu cầu trả lại trong đơn đặt hàng của Tôi.

Xin lưu ý rằng nếu việc từ chối là do lý do riêng của người mua, người mua sẽ chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển và trả hàng. Nếu việc từ chối là do người bán thì người bán sẽ phải chịu các chi phí tương ứng.