Kiểm tra tình trạng đơn hàng — ECOILL Skip to content
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping

Kiểm tra tình trạng đơn hàng

Để kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn:

1. Xác nhận rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình.

2. Nhấp vào trên cùng bên trái để vào tài khoản của tôi

3. Dưới đây bạn có thể xem thông tin chi tiết của đơn đặt hàng của bạn.