[Contest] Passionate Xiaomi Fans Wanted! Join and Win A Special Gift B — ECOILL Skip to content
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping

[Contest] Passionate Xiaomi Fans Wanted! Join and Win A Special Gift Box.[Xiaomi For Gift]

Passionate Xiaomi Fans Wanted! Join and Win A Special Gift Box.
Kính gửi những người hâm mộ Xiaomi,


Ngày 6 tháng 4 năm 2010 là ngày sinh của Xiaomi. Vì vậy, ngày 6 tháng 4 đã trở thành một ngày kỷ niệm quan trọng đối với Xiaomi: Xiaomi Fan Festival. Trong khoảng thời gian này hàng năm, Xiaomi sẽ tổ chức một sự kiện để cảm ơn sự ủng hộ của các Fan Xiaomi.
(Dưới đây sẽ sử dụng XFF là tên viết tắt của Xiaomi Fan Festival 2022).
Chúng tôi đang mời những người hâm mộ Mi năng động đến tham dự và bạn sẽ có cơ hội giành được một phần quà đặc biệt của XFF!