Làm thế nào để thay đổi thông tin đơn hàng? — ECOILL Skip to content
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping

Làm thế nào để thay đổi thông tin đơn hàng?

Ecoil chỉ hỗ trợ chỉnh sửa địa chỉ nhận hàng khi đơn hàng chưa được thanh toán.

Bạn có thể chỉnh sửa nó trong Đơn đặt hàng của tôi.