Làm thế nào để đặt một đơn đặt hàng mới? — ECOILL Skip to content
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping

Làm thế nào để đặt một đơn đặt hàng mới?

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên trang chi tiết bằng cách nhấp vào "mua ngay".

Hoặc bạn có thể chọn sản phẩm mình cần và thêm vào giỏ hàng sau đó thanh toán cho các mặt hàng trong giỏ hàng.