Thời gian xử lý đơn hàng — ECOILL Skip to content
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping

Thời gian xử lý đơn hàng

Các đơn đặt hàng thường mất 1-3 ngày làm việc để xử lý và dự kiến ​​sẽ đến nơi trong vòng 3-4 ngày. Xin lưu ý rằng thời gian thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm chi tiết và khu vực giao hàng.