Tôi nên làm gì nếu toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng bị mất? — ECOILL Skip to content
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping

Tôi nên làm gì nếu toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng bị mất?

Ecoill có thể chia đơn hàng của bạn thành nhiều gói và bạn có thể kiểm tra thông tin vận chuyển chi tiết trước trong Đơn hàng của tôi.

Nếu bạn chắc chắn rằng các mặt hàng bị mất hoặc bạn nhận được một gói rỗng, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của Ecoill, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.