Khi nào tôi sẽ nhận được đơn đặt hàng của mình? — ECOILL Skip to content
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping

Khi nào tôi sẽ nhận được đơn đặt hàng của mình?

Sau khi người bán vận chuyển gói hàng của bạn, bạn sẽ nhận được hàng trong thời gian giao hàng đã thỏa thuận.

Trên trang hậu cần, thời gian giao hàng ước tính và thông tin vận chuyển được hiển thị (Đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấp vào tài khoản của tôi và nhấp vào đơn đặt hàng để xem).