Đơn hàng của tôi có tự động bị hủy không? — ECOILL Skip to content
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping
Authorized Xiaomi's Official,5-10 Days Delivery, Global Free Shipping

Đơn hàng của tôi có tự động bị hủy không?

Các đơn đặt hàng chưa thanh toán sẽ tự động bị hủy sau 30 ngày

Nếu do vấn đề tồn kho, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn để thương lượng hoàn tiền. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào : ecoill.service@outlook.com